Kodratou 12 – 14, Gazi – Metaxourgio – Votanikos (Athens)

Privacy policy

Η ιστοσελίδα με την παρακάτω διεύθυνση www.centralproperties.eu(εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας ως το “CENTRALPROPERTIES“, “εμείς”, “μας” ) συλλέγει προσωπικές πληροφορίες των χρηστών της, μόνο όταν αυτοί τα παρέχουν αμέσως και οικειοθελώς, εκτός αν η συλλογή των δεδομένων προκύψει με τη βοήθεια των αρχείων cookies.

Επειδή σεβόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχουν οι χρήστες, δεσμευόμαστε για τη νόμιμη συμμόρφωση των δεδομένων αυτών και τα επεξεργαζόμαστε μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται παρακάτω. Επιπλέον, δεσμευόμαστε να ενημερώνουμε τους χρήστες για οποιαδήποτε τυχόν αλλαγή στην πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων προκύψει και ισχύσει.

Εφόσον ο χρήστης δεν συμφωνεί με την ανωτέρω πολιτική, πρέπει να σταματήσει και να αποφύγει την περιήγηση στην παρούσα ιστοσελίδα.

 

Αρχές διατήρησης και επεξεργασίας
Η ιστοσελίδα δεσμεύεται να καταβάλει κάθε νόμιμη και δυνατή προσπάθεια για την διαφυλάξη των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της. Συνεπώς, δεν δύναται να τις μεταβιβάσει σε οποιοδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό) πρόσωπο για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες που προκύπτουν εκ του Νόμου και μόνο στις αρμόδιες προς τούτο αρχές.
Ανήλικοι δύνανται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες μόνο κατόπιν σχετικής συγκατάθεσης των γονέων ή των κηδεμόνων τους, ενώ σε περίπτωση υποβολής προσωπικών στοιχείων από ανηλίκους χωρίς την πλήρωση της ως άνω προϋποθέσεως, η ιστοσελίδα θα διαγράψει όλες τις πληροφορίες.

Ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με τους διαχειριστές του ιστοτόπου στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected], προκειμένου να μάθει αν υπάρχει καταγραφή των προσωπικών του στοιχείων. Επίσης οι χρήστες να διαγραφούν από τους καταλόγους, όποτε το επιθυμούν και το ζητούν σχετικά.
Η ιστοσελίδα διατηρεί αρχεία των προσωπικών πληροφοριών των χρηστών αποκλειστικά για οικονομική, φορολογική και φυσική επικοινωνία. Είναι πιθανό, στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών και πληροφοριών, για την διαδικασία με αυστηρούς όρους εμπιστευτικότητας και της ανωνυμίας, μέρος ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς οι ίδιοι έχετε αποστείλει να χρησιμοποιηθεί για στατιστικούς λόγους.

 

Υπερ-Συνδέσεις
Λόγω της χρήσης κατάλληλων υπερσυνδέσμων στην παρούσα ιστοσελίδα, ο χρήστης αυτής δύναται να έχει πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Η τοποθέτηση των ανωτέρω συνδέσμων έχει συμβεί με αποκλειστικό σκοπό την ευκολία για τους επισκέπτες κατά τη διάρκεια της περιήγησης τους στο Διαδίκτυο. Τούτο δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση ένδειξη αποδοχής ή έγκρισης του περιεχομένου των ιστοσελίδων που παρατίθενται με σχετικό σύνδεσμο (link). Ο σχετικός σύνδεσμος οδηγεί σε μια διαφορετική ιστοσελίδα, η περιοδεία υπόκειται στους Όρους χρήσης του εν λόγω δικτυακού τόπου ήτοι της διαφορετικής αυτής ιστοσελίδας. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο και ειδικότερα για την πολιτική διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων της ως άνω ιστοσελίδας που αναφέρεται στο σύνδεσμο (link). Η πρόσβαση με τη χρήση των παρεχόμενων συνδέσμων σε κάθε ιστοσελίδα πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνον με ευθύνη του ιδίου του χρήστη.

 

Προώθηση
Η προηγούμενη δήλωση ισχύει επίσης για τις ιστοσελίδες τρίτων οι οποίες εμφανίζονται μέσω διαφημιστικών banners.

 

Cookies
Η Εταιρεία χρησιμοποιεί cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του Internet, με σκοπό μόνον την βοήθεια στην πρόσβαση και την περιήγηση στο Internet. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται από την τοποθεσία κεντρικού διακομιστή στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή χρήστη. Τα Cookies είναι μοναδικά για κάθε πρόγραμμα περιήγησης στο web και περιέχουν περιορισμένες πληροφορίες σχετικά με την ιστοσελίδα που επισκέπτεται ο χρήστης.

Cookies που χρησιμοποιούμε:
Θα συμπληρωθεί στο τέλος.

 

GDPR (Γενικός Κανονισμός για την προστασία των δεδομένων)
Το GDPR έχει εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018 βάσει του “Γενικού Κανονισμού για την προστασία της ιδιωτικότητας ” [κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016.
Ο Γενικός Κανονισμός για την προστασία των Δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενσωματώνει στην έννομη τάξη και θέτει μέτρα που πρέπει να ακολουθούνται για να εξασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα, η ακεραιότητα και η διαθεσιμότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι διατάξεις του Κανονισμού καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί διαχειρίζονται τα δεδομένα των υπαλλήλων, πελατών και συνεργατών τους και ισχύει για όλα τα πρόσωπα που κατοικούν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ).
Ως προσωπικές πληροφορίες θεωρούνται κάθε είδους πληροφορίες που μπορούν, άμεσα ή έμμεσα, να αναγνωρίζουν ένα πρόσωπο, ανεξάρτητα από το αν αφορά τον προσωπικό, τον επαγγελματικό ή τον δημόσιο βίο του προσώπου αυτού. Μπορεί να είναι ένα όνομα, μια φωτογραφία, μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα στοιχεία της Τράπεζας, στοιχεία επιχειρηματικής απόδοσης, αγορές, φορολογικό αναγνωριστικό, εκπαίδευση, όνομα χρήστη ή διεύθυνση υπολογιστή ip, και πολλά άλλα.

  • Tο www.centralproperties.eu διατηρεί τα δεδομένα των πελατών του κρυπτογραφημένα (SSL) όση ώρα περιηγούνται στις σελίδες του.
  • H ιστοσελίδα www.centralproperties.eu διατηρεί και αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη για όσο διάστημα ο πελάτης παραμένει “ενεργός πελάτης”, της www.centralproperties.euκαι δέχεται τις υπηρεσίες αυτής.
  • Η www.centralproperties.eu δεν προβαίνει σε αποκάλυψη των δεδομένων που διαθέτει σε τρίτους, παρά μόνο σε ανώτερους εισαγγελείς ή αστυνομικές Αρχές, εφόσον είναι τούτο είναι τυπικά και νομικά απαραίτητο.
  • Ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να πάρει ένα πλήρες αντίγραφο, αλλαγή ή διαγραφή των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο www.centralproperties.eu στέλνοντας ένα e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] ζητώντας τη συγκεκριμένη δράση. Η ενέργεια αυτή εκτελείται μόνο από το εγγεγραμμένο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του ιδιοκτήτη που καταχωρήθηκε στην αρχή της συνεργασίας του πελάτη με το www.centralproperties.eu
  • Εάν τα προσωπικά δεδομένα διαρρεύσουν (ή υπάρχουν υπόνοιες διαρροής) από σφάλμα ασφαλείας ή hacking, η www.centralproperties.euοφείλει να ενημερώνει τους πελάτες εντός 72 ωρών.
  • Σε περίπτωση κακόβουλης (ή ακόμη και ύποπτης) κατάχρησης IP από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες τρίτων (spam, hacking κλπ.), το www.centralproperties.euδιατηρεί το δικαίωμα προσωρινής ή μόνιμης απενεργοποίησης διευθύνσεων IP ή μιας ολόκληρης σειράς διευθύνσεων μάσκας.
  • Η πλοήγηση από κατηγορία σε κατηγορία ή σελίδες στο www.centralproperties.euγίνεται με εσωτερικούς υπερσυνδέσμους. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης μεταφερθεί σε εξωτερικό ιστότοπο τρίτου με προβληματικό ή κατεστραμμένο περιεχόμενο, ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής του site του τελικού ιστότοπου φέρει την ευθύνη και όχι το www.centralproperties.eu.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.