Κοδράτου 12 – 14, Γκάζι – Μεταξουργείο – Βοτανικός (Αθήνα)

Golden visa

Γιατι στην Ελλαδα;

Η οικονομία στην Ελλάδα προσφέρει ποικίλες και ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες.

Μια εξωστρεφής οικονομία, επικεντρωμένη στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη δίνει τη δυνατότητα στους επενδυτές να προσβλέπουν σε ευνοϊκές αποδόσεις. Ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι το οικονομικό κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, μια ιδανική πύλη προς τη Μέση Ανατολή, τη Δυτική Ευρώπη και τη Βόρεια Αφρική, και ένας αναδυόμενος διαμετακομιστικός κόμβος για ολόκληρη την περιοχή.

Στη διάρκεια της επόμενης δεκαετίας αναμένεται η βιώσιμη ανάπτυξη τομέων όπως του τουρισμού, των ΤΠΕ, της ενέργειας, των περιβαλλοντικών επιστημών, των τροφίμων, των ποτών και της γεωργίας, των μεταφορών, καθώς και των επιστημών υγείας. H γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας, το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό το οποίο μπορεί να ανταποκριθεί με επιτυχία στις καθημερινές προκλήσεις της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και οι σύγχρονες υποδομές προσελκύουν το ενδιαφέρον επενδυτών από όλο τον κόσμο.

Μεγάλο μέρος του ενδιαφέροντος αυτού διοχετεύεται στην αγορά των ακινήτων. Κινητήριοι μοχλοί του ενδιαφέροντος η ανάπτυξη των βραχυχρόνιων τουριστικών μισθώσεων (Airbnb ή άλλων πλατφορμών) και πρόγραμμα της Golden Visa.

Ειδικά για την Golden Visa οι επενδυτές, πολίτες τρίτων χωρών, μπορούν να αγοράσουν ακίνητη περιουσία εντός Ελλάδος αξίας κατ’ ελάχιστον 250.000 Ευρώ δικαιούμενοι ταυτόχρονα να λάβουν και την Golden Visa η οποία παρέχει την δυνατότητα, πενταετούς ισχύος, άδειας εισόδου και παραμονής στην Ελλάδα αλλά και την δυνατότητα ελεύθερης μετάβασης τους στις άλλες χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης για χρονικό διάστημα έξι μηνών ανά έτος. Η Golden Visa μπορεί να ανανεώνεται για χρονικό διάστημα πέντε ετών κάθε φορά, υπό την προϋπόθεση ότι ο κάτοχος της παραμένει ιδιοκτήτης του ακινήτου.

Περισσοτερες πληροφοριες:

LATEST NEWS FROM THE BLOG
LATEST NEWS

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.