Κοδράτου 12 – 14, Γκάζι – Μεταξουργείο – Βοτανικός (Αθήνα)

Η Ελληνική Οικονομία: Γιατί αξίζει να επενδύσετε

 

Το 2017 ήταν έτος-ορόσημο για την Ελληνική οικονομία, καθώς την έβγαλε από την πολυετή οικονομική κρίση και ύφεση επαναφέροντάς την στην ατραπό της ανάκαμψης.

Ειδικότερα, το 2017 αποτελεί το πρώτο έτος ανάκαμψης της οικονομίας που βασίζεται σε υγιείς δυνάμεις (εξαγωγές, επενδύσεις, μεταρρυθμίσεις και τήρηση προγράμματος) ικανές να προσδώσουν συνέχεια και βιωσιμότητα στην ανάπτυξη.

Το 2018 είναι επίσης έτος-κλειδί για την Ελληνική οικονομία, επειδή δρομολογεί την έξοδο της από τα Μνημόνια και την σκληρή επιτροπεία με στόχο την ευθυγράμμισή της σε πορεία βιώσιμης, ισορροπημένης και δίκαιης ανάπτυξης.

Σημαντικοί οικονομική Δείκτες

 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018
Εξέλιξη ΑΕΠ (Σταθερές Τιμές 2010) -3,2% -0,7% -0,4% -0,2% +1,5% +1,9%
Πληθωρισμός Μέσος Ετήσιος -0,9% -1,3% -1,7% -0,8% -1,1% 0,6
Παραγωγικότητα Εργασίας (EU-28=100)** 86,8 86,1 83,2 81,3 80,3 n.a
Ποσοστό ανεργίας 27,5% 26,5% 24,9% 23,5% 21,5% 19,3%
Δημόσιες επενδύσεις (% ΑΕΠ)** 3,4% 3,7% 3,8% 3,5% 4,4% n.a
Εξαγωγές (αγαθά – τρέχουσες τιμές)* 27,3 27,1 25,8 25,5 28,9 33,4
Εισαγωγές (αγαθά – τρέχουσες τιμές)* 47,0 48,3 43,6 44,2 50,3 55,2

 

*δισεκατομμύρια €
** Πηγή: Eurostat

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή

Η ελληνική οικονομία εισέρχεται στο 2019 με βελτιωμένη δυναμική, αξιοποιώντας τις θετικές τάσεις που καταγράφηκαν ήδη, στο 9μηνο του 2018 (αύξηση ΑΕΠ κατά 2,1% ετησίως). Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, η υποχώρηση της αβεβαιότητας, σε συνδυασμό με την ώθηση από τον τουρισμό και τις εξαγωγές, στήριξαν την απασχόληση, την κερδοφορία των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, τα εισοδήματα και την εγχώρια ζήτηση. Η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε κατά 0,8%, σε ετήσια βάση, στο 9μηνο του 2018 (+0,7% ετησίως το 3ο τρίμηνο του 2018), ενώ η καταναλωτική εμπιστοσύνη κινήθηκε σε σταθερά ανοδική τροχιά καθ’ όλη τη διάρκεια του 2018, καταγράφοντας περαιτέρω ενίσχυση το 4ο τρίμηνο του 2018.

Το 2019 αποτελεί κομβικό έτος για τη διάχυση της ανάπτυξης στην οικονομία, μετά τη σημαντική μακροοικονομική βελτίωση που σημειώθηκε το 2018, η οποία συνοδεύτηκε από την επιτυχή ολοκλήρωση του 3ου προγράμματος. Εντούτοις, η αύξηση της μεταβλητότητας διεθνώς, σε συνδυασμό με ιδιοσυγκρασίες του ελληνικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, αποδυνάμωσαν την ενσωμάτωση των ανωτέρω θετικών τάσεων στις αποτιμήσεις των ελληνικών χρηματοοικονομικών στοιχείων, τα οποία παρέμειναν εξαιρετικά ευαίσθητα στις διεθνείς διακυμάνσεις. Αν και το εκτιμώμενο μείγμα οικονομικής ανάπτυξης για το 2019 εμφανίζει, ως επί το πλείστων, σχετικά μικρό βαθμό ευαισθησίας σε εξωγενείς παράγοντες, επιμέρους συστατικά του, όπως οι επενδύσεις, συνεχίζουν να επηρεάζονται από τις έντονες εξωτερικές διακυμάνσεις, και την προοπτική των επικείμενων εθνικών εκλογών που, μεταξύ άλλων, τείνουν συνήθως να συνοδεύονται από μειωμένη φορολογική συμμόρφωση ή/και διάθεση έγκαιρης εξυπηρέτησης οφειλών προς το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.